Integrationer

ejendom.com samler en masse relevante data fra såvel offentlige som private virksomheder. Gennem anvendelsen af integrationer med eksterne systemer kan vi øge brugervenligheden ved at strukturere og visualisere relevante data.

Ejendom user interface 1
Ejendom user interface 2
Ejendom user interface 3
GI

Grundejernes Investeringsfond

Grundejernes Investeringsfond arbejder for at private udlejningsejendomme vedligeholdes og udvikles løbende. Her henter ejendom.com data såsom:

 • Vedligeholdelsesregnskaber
 • Saldo
 • Hensættelser
Integration grundejernes investeringsfond logo
Virk

CVR registret

Virk er virksomheders digitale indgang til det offentlige og indeholder data på alle virksomheder. Her henter ejendom.com data såsom:

 • CVR nummer
 • Virksomhedsstatus (aktiv, opløst mm.)
 • Virksomheders oplysninger
Integration virk cvr logo
BBR

Bygnings- og boligregistret

Den landsdækkende database over samtlige bygninger og boliger i Danmark. BBR indeholder et hav af oplysninger omkring ejendomme, hvor ejendom.com henter data såsom:

 • Type og anvendelse
 • Alder og bygningsmateriale
 • Størrelse
Integration bbr logo
MAT

Matriklen

Matriklen fungerer som et juridisk grundlag for ejendomsregistrering. Her henter ejendom.com oplysninger såsom:

 • Koordinater og størrelse på matrikel
 • Koordinatsæt på bygninger
 • Lokalisering af bygninger der ligger på samme matrikel
Integration geodata matriklen logo
DAR

Danmarks adresseregister

DAR er det officielle register over alle adresser i Danmark. ejendom.com henter herfra data såsom:

 • Adresse (Vejnavn, husnummer, etage)
 • By og postnummer
 • BFE
Integration dawa logo
VUR

Vurderings­styrelsen

Et register der indeholder offentlige ejendoms- og grundvurderinger. Herfra henter ejendom.com data såsom:

 • Grundværdi
 • Ejendomsvurdering
 • Dækningsafgift
Integration vurderingsstyrelsen logo
EMOData-service

Energistyrelsen

Hos Energistyrelsen foreligger der data omkring ejendommes energiforbrug. Her henter ejendom.com data såsom:

 • Seneste og historiske energimærker på ejendomme
 • Energiforbedringsforslag fra rapport
 • Energirapport i PDF format
Integration ens logo
GST

Geodatastyrelsen

Geodatastyrelsen råder over en række relevante datakilder for ejendomme. Her benytter ejendom.com sig af datakilder såsom:

 • Forvaltningskortet
 • Luftfoto
 • Ejerfortegnelsen
 • Matrikelkortet
Integration geodata logo

Vi udvikler løbende nye integrationer

Tag fat i os hvis du har en god idé eller kan se integrationsmulighederne.

1 ejendom laptop mockup ejendoms overblik

Book en uforpligtende demonstration af vores løsninger.

Tak for interessen! Vi vil kontakte dig hurtigst muligt på den e-mail eller det telefonnummer du har angivet.