Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik kan du få nærmere information om hvordan vi håndterer de personoplysninger, vi behandler og på hvilket grundlag dette sker. I privatlivspolitikken gives der desuden information om hvilke særlige rettigheder du som registeret har i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Hvem er vi?

Ejendom.com er en softwarevirksomhed, som tilbyder en digital løsning med fokus på drift, vedligehold, renovering og energioptimering til ejendomsejere og leverandører.

Ejendom.com er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Ejendom.com er dataansvarlig for behandling af dine oplysninger. Det gælder alle de personoplysninger, som behandles i forbindelse med vores rolle som virksomhed og i forbindelse med vores services som for eksempel book en demonstration.

I tilfælde af at du ønsker at kontakte ejendom.com i forbindelse med vores rolle som dataansvarlig eller hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret, kan det gøres ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor:

Mail: info@ejendom.com
Tlf.: 7060 2510
Langebrogade 3H,3. Sal 1411 Kbh K
1411 København K
CVR 42340596

Hvad bruges dine personoplysninger til?

Personoplysninger om besøgende på vores hjemmeside indhentes og behandles som led i ejendom.coms varetagelse af sit virke som virksomhed. Der vil derfor blive behandlet et par personoplysninger om dig, når du kontakter ejendom.com.

Denne oplysningstekst gælder kun for behandling af personoplysninger, som foregår i forbindelse med ejendom.coms hjemmeside samt eventuelle henvendelser rettet til ejendom.com. Ved behandling af personoplysninger som sker i vores softwareløsning, som ejendom.com er dataleverandør, for henvises til de særskilte oplysningstekster, databehandleraftale og SaaS vilkår til vores kunder og samarbejdspartnere.

Derudover behandler ejendom.com personoplysninger for at kunne yde den bedst mulige service som virksomhed og i forbindelse med vores dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Her behandler vi typisk følgende personoplysninger: navn, e-mail og telefonnummer. Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Når du som kunde eller gæst besøger ejendom.coms hjemmeside, anvendes der cookies til statistiske formål med henblik på at skabe et overblik over, hvor mange besøgende der er på hjemmesiden, og hvilke dele af hjemmesiden der besøges. Du har som bruger mulighed for at klikke ”Nej tak til cookies til statistik”, hvis du ikke ønsker dine oplysninger indsamles.

Læs mere om ejendom.com brug af cookies

Endelig behandler ejendom.com personoplysninger om dig i forbindelse med eventuelle henvendelser og i forbindelse med konkrete sager som behandles hos ejendom.com. Når du skriver til os, vil din henvendelse og dine personoplysninger, blive registreret i vores elektroniske sagshåndteringssystem.

Hvis du som kunde har en konkret sag eller behov for support hos ejendom.com, vil der blandt andet blive indsamlet oplysninger i form af navn, adresse, og samt oplysninger om den konkrete henvendelse. Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Retsgrundlag

  • Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med henvendelser følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f
  • Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med konkrete kundesager følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b
  • Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med bogføringen følger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.
  • Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med mails eller ønske om en testadgang vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a. Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig har en testadgang. Ved ophør af testadgang bortfalder dit samtykke. Ved bortfald af testadgang, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger i forbindelse uopfordret jobansøgninger følger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med henvendelser, testadgang eller book en demonstration vil ejendom.com behandle dit navn, telefonnummer, e-mail og de personoplysninger, som du anfører i henvendelsen.

I forbindelse med bogføring skal vi gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse. Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter indeværende regnskabsår er afsluttet.

I forbindelse med uopfordret jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed. Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil ejendom.com vurdere om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match.

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi efter tre måneder bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes. Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand. Vi benytter som udgangspunkt databehandler i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Brug af Databehandler

Vi benytter leverandører og samarbejdspartnere, hvoraf nogle kan være databehandler. Eksterne leverandører kan f.eks. levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføringsaktiviteter.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles korrekt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og hvor de skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor særskilte aftaler herom med virksomheder (databehandler), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

ejendom.com opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen. På nogle områder er der også fastsat en nærmere lovbestemt frist for, hvor længe personoplysningerne skal opbevares. I de tilfælde er der således ved lov taget stilling til, hvor længe der er et formål med at opbevare og behandle personoplysningerne.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Sikkerhed

Når vi modtager dine oplysninger hos ejendom.com, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for at de behandles sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. Desuden er der lavet foranstaltninger som sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

En af vores foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende træning, GDPR-kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer og IT-sikkerhedspolitikker med medarbejderne.

Vær opmærksom på, at fremsendelse af almindelig e-mail til ejendom.com ikke sker krypteret. Du bør derfor bruge en anden sikker forbindelse, hvis du vil sende oplysninger, som bør beskyttes; det kunne for eksempel være oplysninger om private forhold, CPR-nummer eller lignende.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til den behandling af dine personoplysninger, som ejendom.com varetager.

Disse omfatter:

  • Ret til indsigt i dine personoplysninger
  • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
  • Ret til sletning af dine personoplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
  • Ret til dataportabilitet
  • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Ret til tilbagetrækning af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Såfremt ejendom.com anvender afgørelser der alene er baseret på automatisk behandling herunder profilering har du i visse tilfælde ret til ikke at blive underlagt denne behandling.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Der henvises i den forbindelse til kontaktboksene på hjemmesiden.

Klager

Hvis du ønsker at klage over ejendom.coms behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os. Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet.

Hvordan kan vi hjælpe?

Har du spørgsmål, brug for personlig hjælp eller rådgivning, så står vi altid klar. Her er dine muligheder

Book en demo - 2 timer

Fra du har booket en demo, til du har fået en mail fra os

Mail - 5 timer

Fra du har skrevet en mail, til du har fået et svar retur

Send mail

Chat - 5 minutter

Fra du har skrevet i chatten, til du har fået et svar retur. Her kan du godt nå at hente en kop kaffe måske

Start chat

Opkald - 50 sek.

Fra du har ringet, til vi tager telefonen eller ringer tilbage mellem 8:00-16:00

Start opkald

Book en uforpligtende demonstration af vores løsninger.

Tak for interessen! Vi vil kontakte dig hurtigst muligt på den e-mail eller det telefonnummer du har angivet.